Гарааны бизнесийн хурдасгуур хөтөлбөр-2_2017.05.16-2017.06.21

Огноо: 2017 оны 5 сарын 16-наас 6 сарын 21-н хүртэл (5 долоо хоног) Байршил: Улаанбаатар хот болон онлайн сургалт Оролцогчид: 22 хүн (6 эмэгтэй, 16 эрэгтэй) Зорилго: Сонгогдсон гарааны бизнесийн багуудад таван долоо хоногийн хугацаанд дэмжлэг, чиглүүлэг өгөх замаар тэдний чадавхийг бэхжүүлэх, анхны бизнесийн санааг нь илүү тогтвортой бизнес төсөл болгож хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх […]

Read More
Гарааны бизнесийн ментор, менторингийн зохицуулагч бэлтгэх сургалт_2017.06.14-15

Огноо: 2017.06.14-15 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 24 хүн (13 эмэгтэй, 11 эрэгтэй) Зорилго: Гарааны, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон залуу энтрепренёруудыг бизнесийн болон мэргэжлийн туршлага, мэдлэгээр дэмжин ажиллах сайн дурын ментор болон менторингийн зохицуулагчдыг бэлтгэх, тэдэнд шаардлагатай харилцааны ур чадварыг эзэмшүүлэх Хамрах хүрээ: Сургалтыг “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран төслийн зорилтот 8 аймаг, 2 дүүргийн ХХҮГ/Х-ийн төсөл […]

Read More
“ХЗЗ-д нэвтэрч нэгдэхэд ажил хайгч залуучуудад бүлгийн зөвлөгөө” сургалт семинар_2017.05.22-24

Огноо: 2017.05.22-24 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 14 хүн (11 эмэгтэй, 3 эрэгтэй) Зорилго: Хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтэрч нэгдэхэд ажил хайгч залуу хүнд дэмжлэг үзүүлэх ажил мэргэжлийн боловсролын модульд суурилсан бүлгийн сургалтын үзэл баримтлал, үндсэн зарчмыг тодорхойлох. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул дүүргийн ХХҮХ-ийн Хөдөлмөрийн алба, Говь-Алтай, Өмнөговь аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөрийн хэлтэс, Баянхонгор аймгийн Ажил […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_Өмнөговь_2017.05.19-21

Огноо: 2017.05.19-21 Байршил: Өмнөговь Оролцогчид: 59 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (34 эр, 25 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More
“Ажил хайгчийн хөдөлмөрлөх чадварыг үнэлэх” сургалт семинар_2017.05.16-19

Огноо: 2017.05.16-19 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 11 хүн (7 эмэгтэй, 4 эрэгтэй) Зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төрийн болон хувийн байгууллагын нөхцөл байдал, боломжид тохируулан ажил хайгчийн хөдөлмөрлөх чадварыг үнэлэх системийн загварыг боловсруулах. Үйлчлүүлэгчид суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний арга хандлага болох Ажил хайгчийн хөдөлмөр эрхлэх хувийн төлөвлөгөөний загвар боловсруулах. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг Завхан аймгийн Хөдөлмөрийн хувийн […]

Read More
“Гарааны бизнес, энтрепренершип, менторинг ба бизнес инкубацийн үйлчилгээ” сургалт_2017.05.15-17

Огноо: 2017.05.15-17 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 26 хүн (17 эмэгтэй, 9 эрэгтэй) Зорилго: Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, хэлтсийн төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх, улмаар гарааны бизнес, менторинг, бизнес инкубацийн шилдэг туршлага, мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх замаар хөдөлмөр эрхлэлт, энтрепренершип буюу бизнес эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэнэ. Хамрах хүрээ: Сургалтыг Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбоо, “Хөгжлийн […]

Read More
“Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт, үнэлгээ” сургалт-семинар

Огноо: 2017.04.17 2017.04.20 2017.05.18 Байршил: Завхан Говь-Aлтай Өмнөговь Оролцогчид: 21 хүн 21 хүн 25 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (17 эр, 4 эм) (14 эр, 7 эм) (16 эр, 9 эм) Зорилго: Орон нутгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, санаачлагчдын бүлгийг аймагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг аймгийн Засаг даргын орлогч, Хөдөлмөр […]

Read More
“Хөдөлмөрийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн жишиг тодорхойлолтыг боловсруулах” семинар_2017.04.28

Огноо: 2017.04.28 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 13 хүн (7 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) Зорилго: Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, хэлтсийн түвшинд одоо мөрдөж буй ажлын байрны тодорхойлолтод дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах асуудлаар зөвлөлдөх. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс Хөдөлмөрийн загвар хэлтсийн дэргэд байгуулах ЗХЭҮЗТ-ийн шинэ ажлын байрны талаар танилцуулах. Хамрах хүрээ: Семинарыг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран […]

Read More
Гарааны бизнесийн ментор бэлтгэх сургалт_2017.04.21-23

Огноо: 2017.04.21-23 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 13 хүн (6 эмэгтэй, 7 эрэгтэй) Зорилго: Хувь хүний болон бизнесийн туршлага, мэдлэг олгох замаар гарааны бизнес эрхлэгчдэд хөдөлмөр эрхлэх, бизнесээ амжилттай хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх үндэсний менторуудыг бэлтгэх Хамрах хүрээ: Сургалтыг Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбоо, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Монголын бизнес инкубаторуудын […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_Говь-Алтай_2017.04.21-23

Огноо: 2017.04.21-23 Байршил: Говь-Алтай Оролцогчид: 59 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (31 эр, 28 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_Завхан_2017.04.17-19

Огноо: 2017.04.17-19 Байршил: Завхан Оролцогчид: 89 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (42 эр, 47 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More
“Орон нутгийн бодлого, санаачилгыг өрнүүлэх нь” семинар_2017.04.14

Огноо: 2017.04.14 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 29 хүн (19 эмэгтэй, 10 эрэгтэй) Зорилго: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийн талаарх орон нутгийн бодлого, санаачилгыг өрнүүлэх, түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ: Семинарыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоотой хамтран Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Өмнөговь, Увс, Ховд аймаг, Баянгол, Хан-Уул дүүргийн […]

Read More