Огноо: 2018.02.23-25 Байршил: Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Оролцогчид: 55 хүн (26 эмэгтэй, 29 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг 2 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс […]

Read More
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвийн албан ёсны нээлт_Баянгол дүүрэг_2018.02.26

Огноо: 2018.02.28 Байршил: Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвийг (цаашид Загвар төв гэх) Нийслэлийн Баянгол дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дэргэд байгуулж, нээлтийн арга хэмжээг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус загвар төв нь хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавьж байгаа залуучууд, ялангуяа дөнгөж сургууль төгссөн, ажлын бага туршлагатай залуучуудыг идэвхижүүлэхэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн […]

Read More
“Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт, үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинар_Баянгол дүүрэг_2018.02.22

Огноо: 2018.02.22 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 14 хүн (6 эмэгтэй, 8 эрэгтэй) Зорилго: Баянгол дүүргийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, дүүрэгт санаачлагчдын бүлэг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх Хамрах хүрээ: Баянгол дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, ажил олгогчид, бизнесийн хөгжлийг […]

Read More
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн Зохицуулах хорооны хуралдаан_2018.02.22

Байршил: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хурлын танхим Огноо: 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр. Пүрэв гариг Хугацаа: 10.00-11.00 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн Зохицуулах хороо ээлжит хуралдаанаа Улаанбаатар хотод Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны  Хурлын танхимд зохион байгуулав. Хуралдаан 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад эхлэв. Хуралдааныг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр_Хан-Уул дүүрэг_2018.02.02-04

Огноо: 2018.02.02-04 Байршил: Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Оролцогчид: 51 хүн (29 эмэгтэй, 22 эрэгтэй) Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг 2 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 15-34 насны залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс […]

Read More
“Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт, үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинар_Хан-Уул дүүрэг_2017.02.01

Огноо: 2018.02.01 Байршил: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Оролцогчид: 24 хүн (11 эмэгтэй, 13 эрэгтэй) Зорилго: Орон нутгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, санаачилагчдын бүлгийг аймагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ:Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, ажил […]

Read More
“Хөдөлмөрийн зах зээл ба мэргэжлийн боловсрол, сургалт: Үндэсний түвшин дэх хамтын ажиллагаа” сэдэвт уулзалт_2017.12.25

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 32 хүн (10 эмэгтэй, 22 эрэгтэй) Зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл ба Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн хамтын ажиллагааг дэмжих. Хамрах хүрээ: Уулзалтыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл; Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөл; тэдгээрийн ажлын албадыг оролцуулан зохион […]

Read More
“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих асуудлыг хуульд тусгах нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт_2017.12.20

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 23 хүн (11 эмэгтэй, 12 эрэгтэй) Зорилго: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес дэмжих асуудлыг хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны тухай болон холбогдох бусад хуульд тусгах асуудлаар зөвлөлдөх. Хамрах хүрээ: Уулзалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны газар, хэлтсийн дарга, ажил олгогчдын болон ажиллагчдын төлөөллийн байгууллага, ТББ-ын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулав. Үр дүн:  Оролцогчид […]

Read More
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд үйлдвэрчний эвлэлийн гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт сургалт семинар_2017.12.19

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 36 хүн (17 эмэгтэй, 19 эрэгтэй) Зорилго: Аймаг/дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны удирдлага, хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн төлөөлөгчдийн чадавхи бэхжүүлэх. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран төсөл хэрэгжиж буй 8 аймаг, 2 дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, аймаг/дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн төлөөлөгчид, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны […]

Read More
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх арга, хандлага” сэдэвт сургалт-семинар_2017.12.07

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 25 хүн (19 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) Зорилго: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр төрийн байгуулага болон хувийн хөдөлмөрийн биржийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх. Оролцогчид: Сургалтыг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес инкубатор төвийн захирал Б.Гүнжилмаа удирдаж, төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Хэлтсийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх, мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулсан. Үр дүн: […]

Read More
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааны үр дүнгийн зөвлөлдөх уулзалт_2017.12.01

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 69 хүн (24 эмэгтэй, 45 эрэгтэй) Зорилго: Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр төслөөс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, гарааны бизнесийн нэгдсэн платформыг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөлд танилцуулж, хэлэлцүүлэх. Хамрах хүрээ: Зөвлөлдөх уулзалтыг ХНХЯ, ХХААХҮЯ, БСШУСЯ, ШХА, МАОЭНХолбоо, Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар, Төслийн зоролтот аймаг/дүүргийн ХХҮГазар/хэлтсүүд, Стартап Монгол ТББ, Хөгжлийн шийдэл ТББ, Донор […]

Read More
Хөрөнгө оруулагчдад гарааны бизнесээ таницуулах өдөрлөг_2017.12.01

Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 25 хүн (16 эмэгтэй, 34 эрэгтэй) Зорилго: Төслийн хурдасгуур хөтөлбөрт хамрагдсан гарааны бизнесүүдийг хөрөнгө оруулагчдын өмнө өөрсдийн бизнес санаагаа танилцуулах боломж олгох. Хамрах хүрээ: Өдөрлөгийг Стартап Монгол ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, төслийн зорилтот аймаг, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, […]

Read More