Огноо: 2017 оны 5 сарын 16-наас 6 сарын 21-н хүртэл (5 долоо хоног) Байршил: Улаанбаатар хот болон онлайн сургалт Оролцогчид: 22 хүн (6 эмэгтэй, 16 эрэгтэй) Зорилго: Сонгогдсон гарааны бизнесийн багуудад таван долоо хоногийн хугацаанд дэмжлэг, чиглүүлэг өгөх замаар тэдний чадавхийг бэхжүүлэх, анхны бизнесийн санааг нь илүү тогтвортой бизнес төсөл болгож хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх […]

Read More

Огноо: 2017.06.14-15 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 24 хүн (13 эмэгтэй, 11 эрэгтэй) Зорилго: Гарааны, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон залуу энтрепренёруудыг бизнесийн болон мэргэжлийн туршлага, мэдлэгээр дэмжин ажиллах сайн дурын ментор болон менторингийн зохицуулагчдыг бэлтгэх, тэдэнд шаардлагатай харилцааны ур чадварыг эзэмшүүлэх Хамрах хүрээ: Сургалтыг “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран төслийн зорилтот 8 аймаг, 2 дүүргийн ХХҮГ/Х-ийн төсөл […]

Read More

Огноо: 2017.05.22-24 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 14 хүн (11 эмэгтэй, 3 эрэгтэй) Зорилго: Хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтэрч нэгдэхэд ажил хайгч залуу хүнд дэмжлэг үзүүлэх ажил мэргэжлийн боловсролын модульд суурилсан бүлгийн сургалтын үзэл баримтлал, үндсэн зарчмыг тодорхойлох. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул дүүргийн ХХҮХ-ийн Хөдөлмөрийн алба, Говь-Алтай, Өмнөговь аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөрийн хэлтэс, Баянхонгор аймгийн Ажил […]

Read More

Огноо: 2017.05.19-21 Байршил: Өмнөговь Оролцогчид: 59 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (34 эр, 25 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More

Огноо: 2017.05.16-19 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 11 хүн (7 эмэгтэй, 4 эрэгтэй) Зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төрийн болон хувийн байгууллагын нөхцөл байдал, боломжид тохируулан ажил хайгчийн хөдөлмөрлөх чадварыг үнэлэх системийн загварыг боловсруулах. Үйлчлүүлэгчид суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний арга хандлага болох Ажил хайгчийн хөдөлмөр эрхлэх хувийн төлөвлөгөөний загвар боловсруулах. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг Завхан аймгийн Хөдөлмөрийн хувийн […]

Read More

Огноо: 2017.05.15-17 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 26 хүн (17 эмэгтэй, 9 эрэгтэй) Зорилго: Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, хэлтсийн төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх, улмаар гарааны бизнес, менторинг, бизнес инкубацийн шилдэг туршлага, мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх замаар хөдөлмөр эрхлэлт, энтрепренершип буюу бизнес эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэнэ. Хамрах хүрээ: Сургалтыг Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбоо, “Хөгжлийн […]

Read More

Огноо: 2017.04.17 2017.04.20 2017.05.18 Байршил: Завхан Говь-Aлтай Өмнөговь Оролцогчид: 21 хүн 21 хүн 25 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (17 эр, 4 эм) (14 эр, 7 эм) (16 эр, 9 эм) Зорилго: Орон нутгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, санаачлагчдын бүлгийг аймагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг аймгийн Засаг даргын орлогч, Хөдөлмөр […]

Read More

Огноо: 2017.04.28 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 13 хүн (7 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) Зорилго: Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, хэлтсийн түвшинд одоо мөрдөж буй ажлын байрны тодорхойлолтод дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах асуудлаар зөвлөлдөх. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс Хөдөлмөрийн загвар хэлтсийн дэргэд байгуулах ЗХЭҮЗТ-ийн шинэ ажлын байрны талаар танилцуулах. Хамрах хүрээ: Семинарыг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран […]

Read More

Огноо: 2017.04.21-23 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 13 хүн (6 эмэгтэй, 7 эрэгтэй) Зорилго: Хувь хүний болон бизнесийн туршлага, мэдлэг олгох замаар гарааны бизнес эрхлэгчдэд хөдөлмөр эрхлэх, бизнесээ амжилттай хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх үндэсний менторуудыг бэлтгэх Хамрах хүрээ: Сургалтыг Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбоо, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Монголын бизнес инкубаторуудын […]

Read More

Огноо: 2017.04.21-23 Байршил: Говь-Алтай Оролцогчид: 59 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (31 эр, 28 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More

Огноо: 2017.04.17-19 Байршил: Завхан Оролцогчид: 89 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (42 эр, 47 эм) Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү […]

Read More

Огноо: 2017.04.14 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 29 хүн (19 эмэгтэй, 10 эрэгтэй) Зорилго: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийн талаарх орон нутгийн бодлого, санаачилгыг өрнүүлэх, түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээ: Семинарыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоотой хамтран Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Өмнөговь, Увс, Ховд аймаг, Баянгол, Хан-Уул дүүргийн […]

Read More

Огноо: 2017.04.12-13 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 18 хүн (9 эмэгтэй, 9 эрэгтэй) Зорилго: Төслийн зорилтот аймгуудын Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн холбоог чадавхжуулж, тэдний тусламжтайгаар төгсөгчдийн гарааны бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих. Хамрах хүрээ: Сургалт семинарыг аймаг, дүүргийн МБСБ, политехник коллежийн төлөөлөл,  тэдгээрийн төгсөгчдийн холбооны захирлууд болон баруун бүсийн арга зүйн төвийг хамруулан зохион байгуулав. Үр дүн: […]

Read More

Огноо: 2017.04.08 Байршил: Улаанбаатар Оролцогчид: 31 хүн (11 эмэгтэй, 20 эрэгтэй) Зорилго: Төслийн хурдасгуур хөтөлбөрт хамрагдсан гарааны бизнесүүдийг хөрөнгө оруулагчдын өмнө өөрсдийн бизнес санаагаа танилцуулах боломж олгох Хамрах хүрээ: Өдөрлөгийг Стартап Монгол ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн […]

Read More

Хурдасгуур хөтөлбөр нь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих загвар схемийн нэг хэсэг бөгөөд тус хөтөлбөрийн хамгийн анхны хөтөлбөрийг тайлангийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн. Нийт таван долоо хоног үргэлжлэх энэхүү хөтөлбөрт Дархан-Уул аймаг, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт зохион байгуулсан питч арга хэмжээнд амжилттай оролцсон таван багийг хамруулсан. Сургалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор оруулав: Огноо: 2017 оны 2 сарын 18-наас 3 […]

Read More

Огноо: 2017.03.17-19 Байршил: Ховд Оролцогчид: 81 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (50 эр, 31 эм)   Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнесийн санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах […]

Read More

Огноо: 2017.02.23-24 Газар: Баян-Өлгий Оролцогчид: 36 хүн (23 эмэгтэй, 13 эрэгтэй) Зорилго: Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн тоон ба чанарын судалгаа хийх багийн гишүүдийн судалгааны арга зүйн онолын мэдлэгийг дээшлүүлж, судалгаанд хэрэглэх асуулга, маягтын төсөл боловсруулах дадалтай болгох. Хамрах хүрээ: Сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, аймгийн ХЭСЗ, МБССЗ-тэй хамтран ХХҮГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд, […]

Read More

Огноо: 2017.02.22 Газар: Баян-Өлгий Оролцогчид: 22 хүн (4 эмэгтэй, 18 эрэгтэй) Зорилго: Орон нутаг дахь хамтын ажиллагааг сайжруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа явуулах чиглэлээр оролцогч талуудын чадавхийг бэхжүүлэх. Хамрах хүрээ: Сургалтыг аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай (ХХҮГ) хамтран Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл (ХЭСЗ) […]

Read More

Огноо: 2017.02.10-12 Байршил: Дархан-Уул Оролцогчид: 86 хүн (Эрэгтэй/Эмэгтэй) (36 эр, 48 эм)   Зорилго: Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох. Питч буюу бизнесийн санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах […]

Read More

Дархан хот. Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг 2 дугаар сарын 10-12-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн залуучуудыг хамруулан амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Стартап Монгол ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн. Нэг өдрийн сургалтыг шалгарсан нийт 60 […]

Read More